דלג לתוכן

Statements

Statements by the president
תת תיקיות
שם כמות התיקיות מספר המסמכים
2018
Presidential Speeches 2018

תת תיקיות: April, August, December, February, January, יותר »
12 0
2019
תת תיקיות: April, August, February, January, July, יותר »
7 0
מסמכים
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.
שם גודל
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.

 

CONTACT US

1 Engelberg Street, Auasblick

Private Bag 13339, Windhoek

Tel: 264 (61) 270 7111

Fax: 264 (61) 271 770

info.op@op.gov.na

Facebook

Twitter

 

More contacts