דלג לתוכן

Statements

Statements by the president
תת תיקיות
שם כמות התיקיות מספר המסמכים
2018
Presidential Speeches 2018

תת תיקיות: April, August, December, February, January, יותר »
12 0
2019
תת תיקיות: April, August, December, February, January, יותר »
11 0
2020
2020

תת תיקיות: April, August, FEBRUARY, July, June, יותר »
8 1
מסמכים
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.
שם גודל
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.

 

 

Coat of Arm

CONTACT US

1 Engelberg Street, Auasblick

Private Bag 13339, Windhoek

Tel: 264 (61) 270 7111

Fax: 264 (61) 271 770

info.op@op.gov.na

Facebook

Twitter

 

More contacts